Spúšťanie programov

Programy v Linuxe môžete spustiť viacerymi spôsobmi.
1. Ak stlačíte Menu a vpíšete názov programu do vyhľadávača, kliknutím na program ho viete spustiť.
2. Ak namiesto kliknutia na program ľavým myšítkom naň kliknete pravým a zvolíte "Pridať na panel", spúšťač programu sa objaví v ľavo dole, hneď vedľa tlačidla Menu. Spustenie programu cez spúšťač na spodnej lište je najjednoduchším spôsobom.
3. Trocha zložitejším spôsobom je spustenie programu cez terminál. Vysvetlíme si to na programe GIMP. Ak teda chcete spustiť gimp cez terminál, zadáte príkaz gimp. GIMP sa síce spustí, ale okno terminálu zostane otvorené. Ak ho zatvoríte, zatvorí sa aj GIMP. Môžete tomu predísť, ak GIMP spustíte príkazom gimp &. Následne do terminálu zapíšete exit. Tým sa terminál zatvorí a program bude fungovať ďalej.


Výhody spúšťania programov cez terminál

Medzi výhody patrí, že môžete zadávať programu rôzne parametre, ako napr. spustiť GIMP bez načítania fontov keď viete, že nebudete používať texty. Tým sa spustenie GIMPu urýchli. Ide o príkaz gimp -f &, alebo o jeho viac čitateľný ekvivalent gimp --no-fonts &. Parametre môžete jednoducho vložiť aj do spúšťačov. Ak ste si napr. vytvorili spúšťač pre GIMP v bode 2, pravým klikom -> Nastavenia uvidíte o spúšťači niekoľko užitočných nastavení. Vidíte napríklad príkaz na spustenie "gimp-2.8 %U". Ak tento príkaz zmeníte na "gimp-2.8 %U -f", GIMP sa pri každom spustení cez spúšťač načíta bez fontov. Parametre programov môžete nájsť v ich manuály. Ak chcete zoznam parametrov pre GIMP, zadajte do terminálu man gimp. Zobrazí sa krátky popis programu a okrem iných informácií aj zoznam parametrov. Manuálom prechádzate pomocou šípok, stlačením "q" z neho vyjdete. Manuály sú zväčša písané v angličtine.


Spustenie programu pri štarte pc

Ak chcete nejaký program spustiť hneď pri štarte Linuxu, môžete ho pridať do Menu -> Aplikácie spúšťané pri štarte. Ak chcete napríklad spúšťať Skype, kliknite na Pridať, zadajte popisný názov, stačí napr. Skype. V kolónke "príkaz" sa používa ten príkaz, ktorý by ste použili na spustenie programu cez terminál, momentálne "skype". Môžete si k programu tiež pridať Poznámku, ktorá ale nie je povinná.


Určite si všimnete, že spustenie programu prvýkrát po zapnutí počítača trvá niekoľko sekúnd, opakované spustenia už nemajú oneskorenie. Toto oneskorenie môžete výrazne znížiť, ak počítač nebudete vypínať pomocou "Vypnúť", ale "Hibernovať". Aj týmto spôsobom sa počítač úplne vypne a nebude mať žiadnu spotrebu. Ak ho ale opäť zapnete, Linux sa načíta oveľa rýchlejšie a prvé spustenie programov nebude mať skoro žiadne oneskorenie. Programy, ktoré boli v momente hibernácie spustené, budú opäť spustené. Hibernácia sa tak nepovažuje za reštart pc, len za akúsi pauzu. Nestratíte ňou ani neuložené zmeny.