Úprava spodnej lišty

V tejto časti vás naučíme, ako si môžete upraviť spodnú lištu pre vaše potreby. Nami odporúčaná lišta vyzerá nasledovne.

Spodná lišta

1. Mint Menu: Je to v podstate ekvivalent tlačidla Štart vo Windowse. Spustením Menu a zapísaním názvu programu ho môžete veľmi jednoducho spustiť.
2. Spúšťače aplikácií: Ide o veľmi praktickú vec, môžete si tu uložiť spúšťače pre programy, ako aj pre súbory.
3. Monitor systému: Sú to tie 3 vodorovné čiarky, určite ste ich spočiatku prehliadli. Obsahuje tie informácie, ku ktorým ste sa vo Windowse mohli dostať pomocou Ctrl + Alt + Delete.
4. Zoznam okien: Takýto zoznam okien je vám určite známy aj z Windowsu. Medzi oknami sa môžete pohybovať pomocou Alt + Tab.
5. Oblasť upozornení: Táto oblasť by vám tiež mala byť známa z Windowsu. Môžete tu upraviť hlasitosť, pripojiť sa na internet a pod.
6. Hodiny: Je tu zobrazený aktuálny čas a dátum. Je možné pridať aj zobrazenie sekúnd.
7. Plocha: Praktické tlačidlo na zobrazenie plochy, ktoré minimalizuje všetky otvorené okná.

Usporiadanie elementov

Na lištu môžete pridávať nové položky, odstraňovať a premiestňovať aktuálne. Na premiestnenie položky musíte danú položku najprv odomknúť kliknutím pravým myšítkom a odznačením "Uzamknúť na panel". Ak je položka odomknutá, budete mať k dispozícií novú voľbu, "Presunúť". Po jej zvolení môžete položkou voľne hýbať. Na to, aby ste napr. dostali tlačidlo na zobrazenie plochy do pravého dolného rohu, musíte ale odomknúť aj Oblasť upozornení a Hodiny. Týmto spôsobom môžete meniť aj poradie Spúšťačov aplikácií. Po úpravách môžete kľudne nechať položky odomknuté, neviete ich náhodou posunút, ani odstrániť. Na pridanie nových elementov môžete kliknúť niekde na voľné miesto, zvoliť Pridať do panelu a vybrať element, ktorý chcete pridať.

Lišta

Pridávanie spúšťačov

Ukážeme si pridanie 4 spúšťačov, ktoré sú vyobrazené na obrázku vyššie.
1. Prvým spúšťačom je odkaz na náš základný adresár, ekvivalent pre "Tento počítač". Najjednoduchšie ho tam dostaneme tak, že "Domovský priečinok" z plochy potiahneme na lištu, na nápis "Menu".
2. Druhým je spúšťač pre webový prehliadač Google Chrome. Pridáme ho vyhľadaním v Menu buď v položke Internet, alebo stačí po otvorení menu zapísať Chrome.

Pridanie na panel

3. Tretím je Terminál. Viete ho pridať podobne ako Chrome, cez Menu.
4. Poslednou ikonkou je odkaz za poznámkový súbor, ktorý môžete uložiť hocikde, napríklad do adresára Dokumenty. Viete ho pridať rovnako ako odkaz na "Domovský priečinok", potiahnutím ikonky na nápis Menu.

Ikonky viete premiestňovať jednotlivo kliknutím pravým myšítkom a zvolením "Presunúť". Ak vás zaujíma, pomocou akých príkazov tieto spúšťače fungujú, môžete namiesto "Presunúť" zvoliť "Nastavenia". Do kolonky "Príkaz" môžete zadávať aj jednotlivé parametre, ktorými chcete spustenie daného programu upraviť.